Kannur

Commitee members


Rajesh Khanna K K

President

Sudhakaran K

Secretaries

Shanij MP

Treasurer