Malappuram

Commitee members


V P Dinesh

President

K P Jahfar

Secretaries

C Vishnudas

Treasurer